3e SECTOR ADVIES  

  + OPENING EN DOCUMENTATIE VAN SOCIALE PROJECTEN  

+ FONDSENWERVING PROJECTEN  

  + WEB PROJECT CREATIE  

  + SOCIAAL NETWERKBEHEER  

  + JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE BIJSTAND  

  + PERS ADVIES  

  + GEDRUKTE EN DIGITALE CONTENT MAKEN  

reunião de negócios